About Us

บริษัท เซริท อินโนเวชั่น จำกัด


บริษัท เซริท อินโนเวชั่น เราคือผู้ให้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามุ่งเน้นพัฒนาผลงานให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากที่สุด เน้นให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ไม่หวังผลทางการขายทำให้ปัจจุบันนั้น ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราได้ช่วยบอกต่อบริการของเราแบบปากต่อปาก

 

งานวิจัยและพัฒนาดิจิตอลเทคโนโลยี

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิตอลครบวงจร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว ซอฟต์แวร์ Application ระบบฐานข้อมูล ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบ IOT ระบบติดตามการขนส่ง ระบบ RFID  ระบบเกษตรอัจริยะ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี


ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และธุรกิจดิจิตอล

เราให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ในทุกรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์โปรโมทธุรกิจ เว็บไซต์หน่วยองค์กรเอกชน หน่วยงานราขการ เว็บขายสินค้าออนไลน์ เว็บ-เบส แอฟพลิเคชั่น ระบบบริหารงานราชการและองค์กรเอกชน
ระบบควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสผ่านเว็บไซต์ และอื่นๆ อีกทั้งยังให้บริการระบบ

 

ผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไอทีครบจงจร

เราคือผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์,  Microcontroller, Miro Board, RFID Reader POS โน๊ตบุ๊ก แท๊ปเล็ต ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ อีกมากมาย โดยคัดสรรมาเฉพาะแบรนด์ชั้นนำ เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้า

 

ผู้จัดจำหน่ายตู้จ่ายน้ำมัน อะไหล่ ติดตั้งซ่อมแซมสถานีน้ำมัน

เราคือผู้จัดจำหน่ายตู้จ่ายน้ำมัน และอะไหล์ในแบรนด์ชั้นนำ เช่น TATSUNO พร้อมทีมบริการติดตั้ง และซ่อมแซม 

 

บริการด้าน Cloud Computing และ Network Service

เราให้บริการระบบ Cloud ช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ Deployment ระบบเดิมของลูกค้าให้อยู่บนระบบคลาวด์ , Web Hosting , Mail Server ,  VPS  และ จดโดเมน เราเลือกใช้เครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งใน CAT Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียรภาพสูง มีความปราณีตในการ Configuration ระบบ เพื่อรองรับเว็บไซต์ลูกค้าของเรา  อีกทั้ง เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Programming ที่คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ใช้บริการที่นำ Web มาติดต้ังใน Web Hosting ของเรา

 

บริการด้าน การตลาดออนไลน์

เราคือ Google Partner ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์ บริการโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Adword ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน

 

 

" เรายินดีให้บริการ ด้วยความเต็มใจ"